Jani Kovačič  
 
Jazzitette
 
     
 
IZVAJAJO / MUSICIANS:

Jani Kovačič
& Big Band RTV Slovenija
dirigent / conductor: Igor Lunder

Besedila in glasba / text & music: Jani Kovačič
Priredbe / arrangements: Igor Lunder

music and more about ...
 
  PROGRAM / PROGRAMME:

1. Shizo / Schizo
2. Delirij povprečnosti – Simulaker / Delirium of mediocrity – Simulacrum
3. Cerebralni korteks / Cerebral cortex
4. Fantom / Phantom
5. New Age (Nova starost) / Nova starost (New age)
6. Kontra-Alba / Contra-alba
7. Ona je šla v krasni novi svet / She is gone to »The Brave New World«
8. 15/4 (pentatop) / 15/4 (pentatop)
9. Saksofonsko jutro / Saxophones' morningtide
10. Mačo-polh / Macho-dormouse
11. Jesen je, zvezdica, jesen / Autumn has just popped in, little star, autumn


KONCERTI / CONCERTS:

11.01.2011: Ljubljana, Cankarjev dom, Klub CD (Cankarjevi torki)
14.03.2009: Ljubljana, Studio 14 RTV Slovenija (Slovenski glasbeni dnevi)
09.11.2006: Ljubljana, Studio 14 RTV Slovenija


 
  Akkustik teArter, program KUD-a Franceta Prešerna, je pripravil CERBERUS HOTEL Jazzitette. V Studiu 14 Radia Slovenija v Ljubljani že nekaj let Big Band RTV Slovenija prireja inovativne prireditve domačega in tujega jazza. Tokrat gre za nov program jazzitett Janija Kovačiča. Jazzitette so skladbe Novega Urbanega Jazza (NUJ), jazza, ki je postal globalni urbani etno, folklorna glasba zbeganih podnajemnikov tega sveta – ljudi. Večina seveda beži nazaj k zemlji, h glasbi minulih dni, k pravljicam. Zemlja ni več naša, le kakšen sploščen moj ali tvoj atom je še kje. Pravljice so strašne in vsako novo branje odkriva skrito pisavo groze. Vedno bolj se opazujemo kot oni drugi, truplo med trupli, mene ni in jaz je drugje – nekje izven, nekje tam zunaj, onstran. V kolikor si – si histeričen. Razpadaš na nešteto subjektov, ki se pretepajo med sabo za parkirni prostor v duši. Raj je sicer tu blizu, za oglom – sledi znakom in zavozlanim puščicam! Tolsti kemični nasmeh nam s čekani večnosti lahkotno trga življenje. Kot da bi se z obsojanjem na permanentno otroštvo izognili problemom! Želja-stroj melje jutri v zdaj. Post-post-katastrofičnost. Dobe se med seboj razlikujejo le po barvi obupa! Bežiš lahko samo naprej!

Se da o tem peti| Da. Da se! Pesmi – jazzitette – Janija Kovačiča, ki jih bomo razumeli nekoč, čeprav se nam dogajajo zdaj, je priredil Igor Lunder za džez-bênd. In to za najboljši bênd – za Big Band RTV Slovenija!

Enkratna CD-plošča!  
  KUD France Prešeren & ZKP RTV Slovenija presents:

Akkustik teArter is program of KUD (Cultural & Art Society) France Prešeren and represent CERBERUS HOTEL Jazzitettes. For many years now, the RTV Slovenia Big Band has been organising innovative concerts of Slovenian and international jazz in Studio 14 of Radio Slovenia in Ljubljana. The present concerts are a new programme of jazzitettes by Jani Kovačič. Jazzitettes are New Urban Jazz (NUJ) compositions - jazz that has become the global, urban, ethnic, folk music of the bewildered tenants of this world – the people. The majority, of course, flee back to the Earth, to the music of yesteryear, to fairytales. The Earth is no longer ours; it is just mine or yours. Fairytales are frightening, and each new reading reveals the hidden calligraphy of horror. More and more we observe ourselves like the Others, a corpse amongst corpses; I no longer exist in myself, I am elsewhere – somewhere external, somewhere there outside, beyond. I am alone, even without myself, and – hysterical. I am disintegrating into countless subjects, who brawl with each other for the parking space in the soul. Paradise is nonetheless nearby, just around the corner – follow the signs and the knotted arrows! A chemical smile hungrily tears at our lives with fanged eternity. As if we could avoid problems by being condemned to permanent childhood! The desire-machine grinds tomorrow into now. Post-post-catastrophe? Each era can only be told apart from the others by the colour of despair!You can only flee forward!

Is it possible to sing about this? Yes, it is possible! The songs – jazzitettes – by Jani Kovačič (which we will understand one day - although all of this is happening to us now) have been arranged by Igor Lunder for big band; for the best big band – the RTV Slovenia Big Band!

A unique CD!

 
     
     
  Zapri | Close  
  www.igorlunder.com