Jani Kovačič ŠentPolh Sextetzz
Velika ladja psalmov / Big Ship Of Psalms
 
  PostBožične / PostChristmas Songs  
     
  ubesedil in uglasbil / music & text: Jani Kovačič
(razen *Himne – glasba Igor Lunder / except Hymn – music by Igor Lunder)
priredil za Sextetzz / arranged for Sextetzz by: Igor Lunder

ŠentPolh Sextetzz:

Jani Kovačič (lead voc.)
Irena Vidic (voc. soprano)
Kristina Oberžan (voc. alto)
Jože Šalej (voc. tenor)
Metod Banko (voc. bass)
Žiga Golob (contrabass)

Produkcija / Production: Jani Kovačič & KUD France Prešeren 2004/5
Oblikovanje / Design: Boštjan Botas Kenda, Pšenica Kovačič
 
  
 
  PROGRAM
 
  PROGRAMME
 
 
 
1. dejanje   1st Act
Geneža ali človeštvo na toboganu 01 Genezhiss or humanity on a slide
Ljudski Psalm / stvarjenje težav 02 Folk Psalm / the creation of trouble
Car smeti Bogo Salamon / psalm pobiralcev
smeti
03 The Tsar of Trash Bogo Salamon / psalm of
trash collectors
Ostrašeni psalm (Daj nam naš vsakdanji strah) 04 In a Fright Psalm (give us our daily fear)
Trije Kralji / muhasti psalm in quasi-etno-rumba 05 Three Kings / moody-whimly psalm and quasi-
ethno-ruba
Druga Lamentacija: Zdravmarija L2 Second Lament: Hailmary
Marija Osem Žalosti / žalostinka 06 Maria of Eight Sadness / sad song
Himna / prvi zakrament 07 Hymn / the first sacrament
Psalm o pogumu 08 Psalm on courage
Promocija P&P / boogie-psalm 09 Promotion P&P / boogie-psalm
Lucifer Nevroza & Mihajlo Angél v bifeju Raj 10 Lucifer Nervily and Michael Angél in buffet
Paradise
Psalm o krivdi / psalm (ne)dolžnih
(krivjegospod)
11 Psalm on Guilt / psalm of the (un)innocent
     
2. dejanje   2nd Act
Brižinski spomenik / psalm o drugem začetku 12 Monumentum Frisingensia / the psalm of the
second beginning
Drugi Brižinski spomenik / psalm o psalmu o
drugem začetku
13 Secundum Monumentum Frisingensia / the
psalm about the psalm of the second beginning
Prva Lamentacija: Očenaš L1 First Lament: Lord’s Prayer
Martírij po Sv. Antonu / o zavetniku mesarjev in
grobarjev
14 The Martyrdom of St. Anton / about the patron
of butchers and morticians
Psalm 107 / minljiva večnost 15 Psalm 107 / the passing eternity
B.O.G. / zaključni psalm 16 G.O.D. / final psalm
Enomonotonski Psalm / psalm o Svetem pismu
(Potniki, vstopite!)
17 Onemonotone Psalm / psalm on holy bible
(Passengers, get on board!)
Sobotni Jezus / sabbatismos agnus dei 18 Saturday Jesus / sabbatismos agnus dei
Jožef Rent A Car / psalmus secretus 19 Joseph Rent A Tsar / psalmus secretus
1, 2, 3! / zahvalna pesem odrešenih 20 1, 2, 3! / thanks' giving song of the saved
Veselimo se, bratje in sestre! Aleluja! / hvalnica 21 Hallelujah, brothers and sisters! Hallelujah! /
praiseful song
Psalm o SuperHerojih /
visoka pesem o pritlehnih stvareh
22 Superheroes Psalm / song of songs about
vanity things
Gospel / popotnica 23 Song for the road
Tretja Lamentacija: Amen L3 Third Lament: Amen
 
         
 
NASTOPI / CONCERTS:
 
     
 
28. 12. 2005 Ljubljana, Cankarjev dom  
27. 12. 2005 Ljubljana, Cankarjev dom  
14. 08. 2005 Ljubljana Trnfest
29. 07. 2005 Izola Mediteranfest
26. 06. 2005 Maribor Festival Lent
24. 03. 2005 Ljubljana, Studio 14, RTV Slovenija premiera
28. 12. 2004 Ljubljana, KUD France Prešeren predpremiera
 
         
 

Vsaka doba ima svoje heroje. Naša reciklira do onemoglosti. Vse skupaj je permanentna maškarada kupljenih identitet. Vladajo stereotipi in mediokritete. V družini je večen odnos roditelj – dete, v službi šef – uslužbenec, v šoli učitelj – učenec. Nekaj postbožičnih pesmi o super herojih (Adamu, Kajnu & Ablu, Nou, Abrahamu, Salamonu, Jezusu, Mariji, Jožefu, Petru & Pavlu, Luciferju, Supermenu, Ostapu Benderju, Martinu Krpanu, Spidermenu, Sv. Trojici etc.) iz Svetega pisma in drugih starih virov. V duhu in stilu ljudskih, gospela & spirituala, bluza in jazza napisal Jani Kovačič, a za sextet priredil Igor Lunder.

Each era has its heroes. This one recycles until exhaustion. Altogether it is a permanent masquerade of bought identities, ruled by stereotypes and mediocrities. An eternal relationship exists in our society between the parent and the child, the employer and employee, teacher – student. Some post Christmas songs about super heroes (Adam, Cain and Abel, Noah, Abraham, Salomon, Jesus, Mary, Joseph, Peter and Paul, Lucifer, Superman, Ostap Bender, Martin Krpan, Spiderman etc.) from the Bible and other sources were written by Jani Kovačič in the spirit of folk songs, gospel & spiritual, blues and jazz. Igor Lunder arranged them for the sextet.

ŠentPolh Sextetzz

Irena Vidic je pričela kot prva generacija vpisana na jazz oddelek na SGŠB v Ljubljani leta 1992 v razredu prof. Nade Žgur in se je po končanem študiju odločila za nadaljevanje na graški Univerzi za glasbo ter upodabljajočo umetnost na kateri je l.2001 pridobila naziv “magistra umetnosti-jazz.” Trenutno je zaposlena na nižji glasbeni šoli v Grosuplju, kjer poučuje solopetje na klasiči in jazz smeri. Posnela je svojo prvo samostojno ploščo Peacock z Gajo kvintetom, ki je bila nominirana za Zlatega petelina v kategoriji-jazz. V Avstriji je imela nekaj vidnejših nastopov z jazz pevko ter prof. Sheilo Jordan in prof. Mark Murphyem, v Sloveniji pa na Lent festivalu v letih 1996 ter 2000 ter na letošnjem ljubljanskem jazz festivalu z Bobby McFerrinom (2004).

Irena Vidic started her career as a pupil of the first generation enrolled in SGŠB Ljubljana in 1992, class of prof. Nada Žgur. Having finished her education, she decided to continue her studies at the University of Graz, music and fine arts department, on which she gained her Master’s degree for arts and jazz. She is currently employed in the elementary music school in Grosuplje, where she is doing research of solo singing in the classical jazz. Her first record “Peacock” with Gajo quintet was nominated for the “Zlati petelin” – gold medal in the jazz category. In Austria she had some outstanding concerts with jazz singer and professor Sheila Jordan and professor Mark Murphy. In Slovenia she took part at the Lent festival in the years 1996 and 2000; in 2004 she performed on Jazz Festival in Ljubljana.

Kristina Oberžan ljubi petje ter jazz glasbo in to tako, da je prišla do diplome na graški akademiji za Jazz. Sodeluje z raznovrstnimi glasbeniki doma in v tujini. Poleg jazza ceni tudi druge glasbene stile in žanre. Pela je z Big Bandom RTV Slovenija, Carmino Slovenico sodelovala z Slovenskim stalnim gledaliscem v Trstu, Jazzobrazl (A), Petrom Miheličem, Dragom Gajom, Renatom Chiccom itd. PostBožičnih psalmov se je lotila iz radosti do glasbenega ustvarjanja.

Kristina Oberžan loves singing especially jazz music, which enabled her to achieve a diploma at the University of Music and Dramatic Arts Graz. She collaborates with random musicians at home and abroad. Besides jazz she also appreciates other genres in music. She sang with Big Band RTV Slovenia, Carmina Slovenica, and has cooperated with the Slovensko Stalno Gledališče in Trieste and Jazzobrazel (A), Peter Mihelič, Drago Gajo, Renato Chicco etc. She started working on PostChristmas Psalms for the joy of composing music.

Joži Šalej, sin Jožefa in Marije, rojen v Slovenj Gradcu, je skrbno otroštvo in aktivno mladost preživljal v Velenju. Sprejet je bil na Akademijo za glasbo v Ljubljani. Ves čas je prepeval v pevskih zborih, kar devet let pri Ljubljanskih madrigalistih. Igra tudi klavir in kot pianist sodeluje s Svetlano Makarovič, Alešem Hadalinom, Uršulo Ramoveš, Meto Vranič, Niko Vipotnik, Juretom Puklom, Robertom Jukičem, skupino Čompe, z gledališči: LGL, SMG in Šentjakobsko gledališče. Že osmo leto je korepetitor za gledališko petje na AGRFT.

Joži Šalej, son of Jožef (Joseph) and Marija (Maria), born in Slovenj Gradec, spent his childhood and active youth with his doting parents in Velenje. He was accepted at the Academy for music in Ljubljana. He spent all his free time singing in choir bands, nearly nine years at the Ljubljana Madrigalisti. He also plays the piano and collaborates as a pianist with Svetlana Makarovič, Aleš Hadalin, Urša Ramoveš, Meta Vrančič, Nika Vipotnik, Jure Pukl, Robert Jukič, the band Čompe and with the theatres: LGL, SMG, and the Šentjakob theatre. He has been a co-repetitor for theatrical singing at AGRFT for eight years.

Metod Banko že od malega poje. Začel je v zborih, sprva kot sopranist, a sedaj je pri basih. Sodeloval je v vokalnih zasedbah: Pipiromeo, APZ Tone Tomšič ŠOU, Ljubljanski Madrigalisti, zbor RTV, Fantje z jazbečeve grape itd. Solopetje klasičnega sloga se je učil pri prof. Markosu Bajuku, sedaj pa na Jazz oddelku SGBŠ pri prof. Nadi Žgur. Pri ŠentPolhSekstetu poje najspodnejši glas.

Metod Banko has been singing since his early childhood. He started in choirs, first as a soprano, but now he is a bass singer. He collaborated with the vocal bands Pipiromeo, APZ, Tone Tomšič, ŠOU, Ljubljanski Madrigalisti, Choir RTV, Fantje z jazbečeve grape etc. He learned solo singing of the classical style with his prof. Marko Bajuk, now he is studying at the Jazz department in SGBŠ with prof. Nada Žgur. He sings the lowest voice at the ŠentPolhSextetzz.

Žiga Golob igra kontrabas in bas kitaro, malo tudi ukulele. Rad žvižga, poje, če je treba, le pleše ne. Živi v Ljubljani, kjer ni bil rojen “v zgodnjem otroštvu, sedaj pa se počasi stara.” Sodeloval je že na polstotih ploščah, trenutno igra v naslednjih projektih: Tamara Obrovac TransHistria Ensemble, Folkestra, v gledališki predstavi/kabareju "Patty Diphusa – Izpovedi porno dive" in pri PostBožičnih Psalmih. Je svobodni umetnik.

Žiga Golob plays double bass, bass guitar and ukulele. He enjoys whistling and singing, however, does not enjoy dancing. He lives in Ljubljana where he was not born. He helped to create many records, but at the moment he is working on some projects with Tamara Obrovac, TransHistria Ensemble, Folkestra, and in the drama performances; Patty Diphusa – Izpovedi porno dive ( A porno star confessions) and at the PostChristmas Psalms.

Igor Lunder je po končanem šolanju na jazzovskem oddelku Srednje glasbene in baletne šole v Ljubljani nadaljeval študij na Univerzi za glasbo in upodabljajočo umetnost v Gradcu ter na Akademiji Sibelius v Helsinkih. Magistriral je iz jazzovske kitare ter jazzovske kompozicije in aranžiranja.
Nastopal je v različnih jazzovskih zasedbah tako v Sloveniji kot v tujini. Med drugim na festivalih v Beogradu, Novem Sadu, Zagrebu, Puli, Bjelovarju, Bratislavi, Krakowu, Solunu, Ljubljani, Mariboru, Kopru, Kranju, Krškem, Portorožu, Podsredi, Bledu, Bohinju, Celju, Cerknem, Grosuplju in Tolminu.
Izdal je tri avtorske zgoščenke: Igor Lunder with Reeds - Jazz Menu (2003), Igor Lunder Sextet (2004) in Igor Lunder with Zagreb Saxophone Quartet & Guests - Reeeeeeeeds (2006).
Komponira in aranžira za Big Band, različne orkestre in manjše zasedbe. Bil je umetniški vodja in dirigent Big Banda Grosuplje (2003 - 2011). Kot gostujoči dirigent je sodeloval tudi z Big Bandom RTV Slovenija, Big Bandom RTS (Srbija), Big Bandom HRT (Hrvaška), Big Bandom Krško, Jazzinty Big Bandom, Big Bandom Cerknica.
Poučuje na Konservatoriju za glasbo in balet v Ljubljani, na oddelku za jazz.

Igor Lunder studied at the Jazz Departments at the University of Music and Dramatic Arts in Graz and Sibelius Academy in Helsinki. He obtained his Master’s degrees in Jazz Guitar and Jazz Composition and arranging. He performed with different jazz bands at festivals in Beograd, Novi Sad, Zagreb, Pula, Bjelovar, Bratislava, Krakow, Thessaloniki, Ljubljana, Maribor, Koper, Kranj, Krško, Portorož, Podsreda, Bled, Bohinj, Celje, Cerkno, Grosuplje, Tolmin ...
He has released the following CDs: Igor Lunder with Reeds - Jazz Menu (2003), Igor Lunder Sextet (2004) and Igor Lunder with Zagreb Saxophone Quartet & Guests - Reeeeeeeeds (2006).
He is composing and arranging for various orchestras, Big Bands and smaller ensembles. He was the artistic director and conductor of the Big Band Grosuplje (2003 - 2011). As a guest conductor he has also worked with Big Band RTV Slovenia, Big Band RTS (Serbia), Big Band HRT (Croatia), Big Band Krško, Jazzinty Big Band, Big Band Cerknica ...
He teaches at the Jazz Department at the Conservatory of Music and Ballet in Ljubljana.

Jani Kovačič že od vsega začetka piše poetične štorije o ljudeh in cinične posmehljivke ter vsakdanje spevne pesmi, a hkrati tudi zahtevne zvočne slike. Aforističen stil, ironični silogizmi in otroška naivnost krasijo besedila. Mestni ljudski pevec, izumitelj, raziskovalec človeških duš in nesmrtni individualec. Silno občuduje človeško neumnost: Neumnost je vsemu kralj! Pravi antiheroj, pristaš novega humanizma in solidarnosti, privrženec bratstva in različnosti ter lagodnega življenja. Slava je nepotrebno breme, ki dela stvari predvidljive. V KUD-u Franceta Prešerna predstavljal svoje nove pesmi v novem ciklu Akkkustik teArter. Postal je komot in ne izdaja plošč ne tu ne tam. Ostanejo vam le nastopi – deliriji enkratnosti in spominske bombe. Ob osamosvojitvi je s Tolovajskimi baladami napovedal privatiziranje v vseh oblikah, a ob vstopu v Evropo je že leto prej v Bulvar Bankrotu (2003) napovedal izgubo identitete in prazno pogoltnost. Slovo od XX. stoletja je zapeto na Baladah s ceste I. in II. Postbožični psalmi pa napovedujejo nove čase post-biblično-mitičnih razsežnosti. Amen.

Jani Kovačič has been writing poetry, satires and popular songs At the same time he has also been writing complex sound pictures. Aphoristic style, ironic syllogisms and child- like naivety enrich his texts. He is a town’s folk singer, inventor, explorer of the human mind and an immortal individualist. He has a great appre-ciation for human stupidity. “Stupidity is king!” He is a real antihero and supporter of the new humanism and solidarity, brotherhood, diversity and comfortable life. Fame is an unnecessary burden, which makes things predictable. He presented songs of his new cycle Akkkustik teArter at the venue KUD France Prešeren. He gave up publishing songs completely. All we have are his performances and their unique delirium and memory bombs. When Slovenia gained its independence he foretold the period of privatisation in all its forms in his “Tolovajske balade” (Bandit ballads). A year before Slovenia’s admittance to the European Union he predicted a loss of identity and empty greediness in his “Bulvar Bankrot” (2003). He bid his farewell to the 20th century in “Balade s ceste” (Street Ballads) I. and II. His work “PostBožični Psalmi” (PostChristmas Psalms) predicts a new era of post biblical and post- mythical proportions. Amen.

Je leto 2005 usodno? Spirala se vije k nič. Vedno manj nas je. Prvi otroci so pozni in običajno eden. Čuvamo jih doma, dokler se jim moda ne posuše in prsa uplahnejo. Standard in komfort sta pomembnejša kot bodočnost. Epidemija kratkovidnosti je zavzela vse urade in državne organe. Vsi so užaljeni, ker jih nihče ne ceni, a hkrati so že davno vsi obupali nad drugimi. Pomoč med sosedi je novica za na prvo stran. Dobrodelne prireditve prinašajo prepotrebni spanec eliti. Otroci, zlasti najstniki, zrcalijo naše resnično lice in obup. Kako jih grevamo in kregamo, ko jih v jutranjih urah vozimo iz diskov in žurov zmačkane in zakajene domov! Svoboda in neodvisnost nista nič v primerjavi s toplo vodo, centralno in polnim hladilnikom. Bog bo že poskrbel za to, sicer nam še vedno ostaja posmrtno življenje. Biblijske zgodbe so večne alegorije – saj ne želimo nikamor, kajti to je le najboljši od vseh možnih svetov in bog nas je ustvaril po svoji podobi. Kakšen božanski cinizem! Človeštvo je le vajenec, a se učimo in napredujemo. In bog nam pomaga! Ojej, ježešna bog pomagaj! Velika ladja psalmov pluje še dlje.

Is the year 2005 fatal? The spiral is winding towards zero. As time passes there is less and less of us. The latest trend is that people are having their children at the end of their reproductive cycles which usually results in only one child. We keep them at home until their testicles dry out and breasts shrivel. Living standards and creature comforts are more important than the future. The epidemic of short-sightedness has taken over every bureau and state office. Everybody is offended, because nobody appreciates them, but at the same time they have long given up on the rest of humanity Helping neighbours is front-page news. Cha-ritable donations ease the consciences the elite. Children – and especially teenagers – are a reflection of our true nature. Just think of how we scold them in the morning while we drive them home from discos all wrinkled and hung over. Freedom and independence are nothing com-pared to warm water, central heating and a full fridge. God will take care of it; otherwise we still have the afterlife. Biblical stories are eternal allegories – we do not want to go anywhere since this world is the best of all possible worlds and God created us in his own image. What divine cynicism! Humankind is only an apprentice, but we do learn and make progress. And God helps us! Ohwow God, help! And Big ship of psalms sails further.

Kdo se smeje?
Le dva miljona, kajti le ti razumejo moj jezik.
Od teh je desetina otrok, ki še ne umejo in desetina starcev, ki več ne dojemajo.
Vsaj desetina je dijakov in učencev, ki jim je to brez veze.
Ženske, slaba tretjina, so prezaposlene, da bi sploh poslušale.
Potem je tu dvajsetina poslovnežev, ki nimajo časa in dvajsetina alkoholikov, ki ničesar več ne razumejo.
Nakar so tu še zadeti hipij, pijani brezposelni, zadrogirani športniki, nafiksani japiji, zastrupljeni intelektualci, zadeti najstniki, prepirljivi politiki…
Ostaneva le ti in jaz.
Midva bi se lahko smejala.
(Če bi se imela čemu.)
Who is laughing?
Only two million who understand my language.
A tenth of these are children that do not know yet, and a tenth are old people who do not understand anymore.
At least a tenth are students who find it irrelevant.
Women, who represent a third, are too busy to be listening.
And then there is twentieth of businessmen who have no time and a twentieth of alcoholics who do not understand anything anymore.
Then there are stoned hippies, the drunken unemployed, doped athletes, drugged yuppies, poisoned intellectuals, stoned teenagers, arguing politicians…
The ones who are left are you and me.
We could laugh.
(If we had anything to laugh at.)
 
     
  Zapri | Close  
  www.igorlunder.com